+45 2888 6334 / +45 2297 7090

 +45 2888 6334 / +45 2297 7090
  cs@skhv.dk / Sikker mail: sikkermail@skolegaarden.dk

Vindblæsvej

”Vi kan tilbyde ro og en hyggelig atmosfære”

Væksthuset afdeling Vindblæsvej er et døgnbemandet socialpædagogisk opholdssted godkendt jf. Servicelovens § 66 stk. 1 nr. 6. Vindblæsvej er ligeledes godkendt til efterværn. Vindblæsvej er beliggende på adressen Vindblæsvej nr. 39 i Løgstør.


På Vindblæsvej er der godkendt 5 pladser til børn og unge i alderen 6-22 år. Vindblæsvejs målgruppe er ofte beskrevet med diagnoser som f.eks. opmærksomhedsforstyrrelse, personlighedsforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse, omsorgssvigtede, selvskadende adfærd, anden intellekt/kognitiv forstyrrelse eller autismespektrum.

Hjemlig og hyggelig atmosfære

Huset på Vindblæsvej er geografisk placeret i et villakvarter i centrum af muslingebyen Løgstør. Vindblæsvej er omgivet af naturskønne omgivelser med en stor have med bålplads, trampolin og fodbold mål. Endvidere ligger Vindblæsvej i gåafstand til fritidsmuligheder såsom Løgstør Kultur- og Idrætscenter, Løgstør Biograf og lign. 

Huset på Vindblæsvej indeholder på 1. sal 1 stort beboer­badeværelse, 6 værelser og et fast personaleværelse/vagtrum. Stueetagen indeholder 2 stuer og 1 stort fælles køkken. Der er 3 spisesteder i huset, hvilket giver mulighed for ro og en passende afskærmning i forbindelse med måltider og andre aktiviteter i samspil med personale eller anden beboer. 

Vindblæsvej - Væksthuset Løgstør
Vindblæsvej - Væksthuset Løgstør

Fast og tryg personalegruppe

På Vindblæsvej udgør døgnbemandingen en fast personalegruppe med sovende rådighedsvagt. Der er derved personale til rådighed i alle timer, der er børn og unge i huset. 

De børn og unge der bor på Vindblæsvej har hver en primær og sekundær kontaktperson, som støtter i forbindelse med struktur, finde fritidsaktiviteter, samtaler, økonomi, deltagelse i møder mm. 

Endvidere foretager kontaktpersonen hver uge telefonisk kontakt til forældre eller andet primært netværk, hvor der tales om ugens forløb, aftaler mm. Endvidere sendes der efter aftale dagligt en SMS til forældre eller andet primært netværk, om hvordan dagen er gået. 

Succesoplevelser i at mestre eget liv

På Vindblæsvej anvendes relevante pædagogiske tilgange i opgaven omkring barnet og den unge. Der tages udgangspunkt i KRAP som metode, hvor målsætningen på Vindblæsvej er, at det enkelte barn og ung oplever så høj grad af livskvalitet som muligt og at de i høj grad får oplevelsen af at mestre eget liv. 

Hverdagen på Vindblæsvej er præget af struktur og forudsigelighed. Der er en overordnet struktur for hele huset, hvor der herudover udarbejdes en individuel struktur for det enkelte barn og ung, som indeholder bl.a. badetider, spisetider, daglige gøremål mm. Det er hele tiden personalets opgave at udvikle, lave en ydre stilladsering og skabe et trygt miljø for barnet og den unge, hvor krav og opgaver tilpasses den enkeltes funktionsniveau. 

Vindblæsvej har fokus på at støtte barnet og den unge i at træffe selvstændige valg med henblik på, at barnet eller den unge på sigt skal kunne føre en selvstændig tilværelse såvidt muligt. Der er endvidere stort fokus på at støtte barnet og den unge i at indgå i sociale relationer ud fra deres formåen og nærmeste udviklingszone. Der social trænes både i huset med øvrige børn og unge samt omkringliggende samfund via forskellige fritidsaktiviteter. Vindblæsvej har stort fokus på fællesskabet med øvrige børn og unge i huset. Der arrangeres turer ud af huset f.eks. escape room, turer til havnen, turer i skoven, mm.