+45 2888 6334 / +45 2297 7090

 +45 2888 6334 / +45 2297 7090
  cs@skhv.dk / Sikker mail: sikkermail@skolegaarden.dk

Info til rådgivere/visitator

”Samarbejde er vejen frem!”

Hos Væksthuset kan borgeren bo sammen med få andre eller i en af vores større afdelinger. Væksthuset ligger stor vægt på matchningsprocessen for at sikre, at borgeren får den rette placering og, at Væksthuset kan tilbyde den rette behandling. Det er vigtigt for os, at rammerne er hjemlige, derfor har vi lagt høj vægt på, at vores afdelinger bærer præg af en hyggelig atmosfære med ”hjemlige” forhold. Endvidere har vi stort fokus på, at borgeren oplever tryghed og forudsigelighed i hverdagen, hvorfor borgeren så vidt muligt møder fast og kendt personale i hverdagen.

Hos Væksthuset prioriterer vi høj grad af samarbejde og kommunikation med borgerens socialrådgiver og Kommune. Væksthuset ønsker, at leverer høj kvalitet af botilbud og ydelser, som vores samarbejdspartnere synes er reel og forenelige med ydelsens pris. 

Væksthuset tager udgangspunkt i visiterende myndigheds overordnede mål, handleplan og bestilling ift. den enkelte borger. Der udarbejdes delmål ud fra de overordnet mål, som vi sikrer os at der arbejdes målrettet og kontinuerligt med. Vi evaluerer løbende på delmålene via personalemøde hver 14. dag samt kontinuerlige samtaler med borgeren. Der udarbejdes efter anmodning af myndighed statusudtalelser, hvor der altid tages udgangspunkt i borgerens udvikling og fremadrettet anbefalinger. 

Væksthuset tilbyder midlertidigt og længerevarende døgnophold, aflastning, bostøtte og beskæftigelse jf. Lov om Social Service §66, §85, §104, §107 og §108. Når man bor på en af væksthusets afdelinger, er det vigtigt, at borgeren er åben for samarbejde og egen personlige udvikling.

Visitation og matchning

”Hvordan sikrer vi et fagligt match?”

Ønsker en Kommune at visitere et barn, ung eller voksen til en af Væksthusets afdelinger tages kontakt til daglig leder Chris Severinsen for en nærmere dialog omkring, hvad der går forud for henvendelsen. Ønsker en Kommune at indgå et samarbejde med Væksthusets interne dagsbesæftigelses tilbud, Skolegården, tages kontakt til leder Trine Severinsen (find nærmere kontaktoplysninger HER).

For at afklare, hvorvidt borgeren og Væksthuset matcher hinanden, indhenter vores visitation alle nødvendige oplysninger på den pågældende borger, dette ved at anmode om sagsakter gennem vores sikkermail. Visitationen vil opstarte en matchningsproces med henblik på at vurdere, hvorvidt Væksthuset har de rette kompetencer og ressourcer. Vi arbejder effektivt og med høj faglighed for at vurdere, hvorvidt den pågældende borger matcher det tilbud og den indsats vi kan tilbyde. Dette foregår ud fra en faglig vurdering og altid i samarbejde med afdelingslederen for den pågældende afdeling. 

Hos Væksthuset vægter vi i matchningsprocessen et fagligt og grundigt arbejde, da hver enkelt borger hos os skal opleve øget livskvalitet, god og tryg trivsel og udvikling samt et positivt og sundt fællesskab. I matchningsprocessen vurderer vi ud fra kriterierne for, hvorvidt borgeren kan profitere af at være en del af Væksthuset, hvor vi tager udgangspunkt i, om den pågældende borger matcher til den nuværende målgruppe og hvorvidt borgeres funktionsniveau passer til de kompetencer vi kan tilbyde. 

Efter endt matchningsproces begynder dialog med sagsbehandler/socialrådgiver, borgerne og borgerens netværk om eventuel indflytning. Det kan være vanskeligt at forstå alle nuancer af borgers behov ud fra sagsakter, hvorfor vi ofte ønske at komme i dialog med de personer, der har det bedste kendskab til borgeren, dette være sig forældre, pædagogisk personale eller lign. Det er vigtigt for os at møde borgeren og at borgeren møder os, derfor ansøges oftest om et forbesøg, hvor borgeren har mulighed for at se de omgivelser Væksthuset kan tilbyde. 

Som sidste led i matchningsprocessen udarbejder visitationen sammen med afdelingsleder et matchningsoplæg, som tager udgangspunkt i de pædagogiske interventioner og indsatser, vi kan tilbyde og som vi vurdere den enkelte vil profitere af. Hernæst er det Kommunens vurdering, hvorvidt borgeren egner sig til at være en del af Væksthuset. 

Ønsker du som sagsbehandler/socialrådgiver eller anden professionel netværksperson at høre mere om Væksthuset med henblik på match af ny borger, eller ønsker du at besøge en af vores afdelinger, kontakt lederen af den afdeling, der har din interesse. Kontaktoplysningerne finder du HER

Væksthusets værdier og målsætning

Problemer med at se videoen herover? Klik på ikonet nederst på siden og accepter alle cookies.