+45 2888 6334 / +45 2297 7090

 +45 2888 6334 / +45 2297 7090
  cs@skhv.dk / Sikker mail: sikkermail@skolegaarden.dk

Info til forældre og pårørende

”Inddragelse er afgørende!”

Hos Væksthuset kan borgeren bo sammen med få andre eller i en af vores større afdelinger. Væksthuset ligger stor vægt på matchningsprocessen for at sikre at borgeren får den rette placering og, at Væksthuset kan tilbyde den rette behandling. Det er vigtigt for os, at rammerne er hjemlige, hvorfor vi lægger høj vægt på, at vores afdelinger bærer præg af en hyggelig atmosfære med ”hjemlige” forhold. Endvidere har vi stort fokus på, at borgeren oplever tryghed og forudsigelighed i hverdagen, hvorfor borgeren såvidt muligt møder fast og kendt personale i hverdagen.

Det er vigtigt, at borgeren opnår så høj grad af livskvalitet og trivsel i hverdagen som muligt, hvorfor vi finder det væsentligt, at borgeren inddrages i eget liv så vidt, det er muligt. Vi tager altid udgangspunkt i borgerens nærmeste udviklingszone, ønsker, og behov. 

Miljøet har betydning

Væksthuset har stor fokus på et godt samarbejde og inddrage borgeren, forældre og øvrigt netværk, dette for at sikre grundlag for en god og tryg tilknytning til både borgeren og netværk. Et godt og tæt samarbejde kan medvirke til en positiv behandling for borgeren. Det kan medvirke til, at give borgeren ro og tryghed til at fungerer i sit hverdagsliv hos os og medvirker til at skabe stabilitet i relationen til netværket.

Hos Væksthuset tilbydes stabil, rammesat og kontinuerlig kontakt mellem borgerens kontaktperson og familie eller andet netværk. Denne kontakt har til formål at skabe en tillid og tryghed for borgerens netværk, og samtidig skabe rammerne for, hvordan vi i fællesskab kan forebygge konflikter og fremme den positive adfærd og udvikling. Ingen udvikling eller ændring kan alene foregå for borgeren, hvis der ikke foreligger et godt samarbejde med netværk. 

Samarbejde med netværk

Forældremyndighedsindehaver kan altid kontakte det pædagogiske personale, såfremt de har behov for dialog omkring deres barn eller den unge under 18år. Såfremt borgeren er over 18 år, adspørges der altid om samtykke fra borgeren til deling af informationer med pårørende. 

Udover ovenstående samarbejder Væksthuset tværfagligt med borgerens socialrådgiver/sagsbehandler. Således at alle parter oplever stor grad af informationer og dialog, som er nødvendigt for at opretholde et konstruktivt samarbejde omkring borgeren.

Vi sørger for, at borgeren kommer til planmæssige aftaler ved f.eks. psykiatrien, hvor vi har mulighed for at deltage i samtalen. På den måde sikrer vi, en rød tråd mellem den indsats vi laver hos Væksthuset, og den behandling som eksterne instanser tilbyder. Derudover sikrer vi naturligvis, at borgeren kommer til tandlæge og læge samt, at relevante oplysninger bliver videregivet ved eventuelle behandlinger.