+45 2888 6334 / +45 2297 7090

 +45 2888 6334 / +45 2297 7090
  cs@skhv.dk / Sikker mail: sikkermail@skolegaarden.dk

Vestervang

”De unge og voksne mødes præcis der, hvor de er”

Væksthuset rummer flere forskellige afdelinger. Væksthuset Vestervang tilbyder længerevarende botilbud jf. Servicelovens §108 og midlertidigt botilbud jf. Servicelovens §107. Vestervang er et behandlingstilbud til borgere over 18 år, som har en række udfordringer, der betyder, at de har brug for ekstra hjælp og støtte. Vestervang er beliggende på adressen Bøgevej nr. 11 i Løgstør. 

Afdeling Vestervang har 8 pladser jf. Servicelovens §108, alle der indskrives efter §108 er til 2-værelses lejligheder. Endvidere er der 7 pladser efter jf. Servicelovens §107, hvor der er mulighed for at vælge imellem 2-værelse og 1-værelses bolig. 

Vestervang har geografisk placering i muslingbyen Løgstør på Bøgevej 11. Byen rummer flere naturskønne områder og ligger godt placeret ud til Limfjorden. Vestervang ligger tæt på fritidsmuligheder såsom Løgstør Kultur- og Idrætscenter, Løgstør Biograf og lign. 

Separate lejligheder

Vestervang er et botilbud med separate lejligheder, 1- eller 2-værelses med eget the-køkken og badeværelse. Derudover rummer Vestervang fælles køkkener, fælles arealer med mulighed for aktiviteter, såsom spillerum, tv-stue og lign. På Vestervang er der døgnbemanding med vågne nattevagter. 

Borgeren vil ved indflytning får tildelt en primær og sekundære kontaktperson. Dette med henblik på at skabe trygge og genkendelige rammer, hvor kontaktpersoner vil være behjælpelig med en række punkter, herunder blandt andet: 

Vestervang - Væksthuset Løgstør

Fast struktur i dagligdagen

Ud fra borgerens ressourcer, kompetencer og behov for støtte arbejdes efter miljøterapiens værktøjskassen, hvor der udarbejdes en fast struktur for hver borger. En struktur der skal sikre, at alle borgere på Vestervang oplever den struktur, forudsigelighed og genkendelighed som mange har brug for. Strukturen indeholder bl.a.daglige opgaver og aktiviteter, som spænder bredt og kan være alt lige fra støtte til egenomsorg og støtte til generel botræning. Uanset hvilken form for støtte den enkelte borger har behov for, så møder vi borgerne lige præcis der hvor de hver især er. 

På Vestervang går vi meget op i at danne relationer, derfor er fællesskab og positiv spejling også et stort fokuspunkt – et fællesskab der bl.a.skabes på tværs af forskellige aktiviteter. Der er på Vestervang ugentlige aktiviteter, som kan foregå både i og udenfor afdelingen, og kan være aktiviteter som fælles filmaften, cykelture, fisketure, kreative projekter og lign. Hos Vestervang spiller højtiderne en vigtig rolle, hvorfor der planlægges aktiviteter herudfor bl.a.jul, Skt. Hans, påske og andre faste traditioner.

Fokus på borgerens udvikling og trivsel

Vi har et stort fokus på hver enkelte borgers udviklingspotentiale. Det er vigtigt for os, at hver enkelte borgere kan mærke at tage et skridt i den positive retning. Hos Vestervang vil hver enkelt borger mødes med anerkendende professionelle voksne, som er med til at skabe troen på egne evner, dette særligt ved at have borgerens nærmeste udviklingszone for øje. 

For at følge borgerens udvikling og trivsel så tæt som muligt, evalueres på disse punkter ved hvert personalemøde, som oftest er placeret med 14 dages mellemrum. 

Problemer med at se videoen herover? Klik på ikonet nederst på siden og accepter alle cookies.