+45 2888 6334 / +45 2297 7090

 +45 2888 6334 / +45 2297 7090
  cs@skhv.dk / Sikker mail: sikkermail@skolegaarden.dk

Bostøtte

Væksthuset tilbyder bostøtte jf. Servicelovens §85 til borgere over 18 år. Bostøtten tilbydes i borgerens eget hjem, hvor borgeren i højere grad kan træne de rutiner og indøve den struktur samt de opgaver, der hører til et selvstændigt liv. Borgeren tilknyttes en primær bostøtteperson, dette så borgeren oplever stabilitet og genkendelighed i forløbet.

Udvikling og selvstændiggørelse

Væksthuset kan tilbyde en socialpædagogisk indsat til borgere der grundet fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse eller andre særlige problemer. Borgere der ikke kan få dagligdagen til at fungerer uden støtte i egen bolig. Det kan være borgere med psykiatriske diagnoser; opmærksomhedsforstyrrelse, personlighedsforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse, omsorgssvigtede, selvskadende adfærd, anden intellekt/kognitiv forstyrrelse eller autismespektrum. 

Den pædagogiske indsat består i et positivt udgangspunkt og en positiv synsvinkel på borgerens muligheder, dette via en respektfuld tilgang. Afsættet tages fra den enkelte borgers ressourcer og mod nærmeste udviklingszone. Tilgangen er anerkendende og der arbejdes ud fra at opbygge og anvende relationer.


Bostøttens opgave

Bostøttens funktionen spænder vidt og der skal sammen med borgeren, sagsbehandler og os udarbejdes en konkret udviklingsplan for at vurderer, hvad borgeren har behov for støtte til. Herunder nævnes konkret eksempler på støtte mulighederne; 

Bostøtte tilbyder bl.a.; 

Målet for indsatsen er, at borgeren bliver så selvstændigt som muligt samt bidrager til at skabe en positiv tilværelse for den enkelte, ud fra borgerens egne ønsker og præmisser.