+45 2888 6334 / +45 2297 7090

 +45 2888 6334 / +45 2297 7090
  cs@skhv.dk / Sikker mail: sikkermail@skolegaarden.dk

Aflastning

”Hos os kan børn og unge få et fristed”

Væksthuset tilbyder aflastning til børn og unge i alderen 6-18 år jf. Servicelovens § 66, stk. 1, nr. 6. De børn og unge, der kommer i aflastning, hos os er kendetegnet med diagnoser indenfor; opmærksomhedsforstyrrelse, omsorgssvigt, personlighedsforstyrrelse, autismespektrum, tilknytningsforstyrrelse, anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse samt omsorgssvigt.

Aflastningen er individuelt tilpasset og kan foregå både i hverdag og weekend, alt efter hvad barnet, den unge eller familien har behov for. 

Et fristed for barnet

Væksthuset ligger vægt på, at aflastning er et rart sted at være samt et fristed for barnet eller den unge, et sted hvor de kan være sig selv sammen med en kompetent og omsorgsfuld personalegruppe. Vi tilbyder at barnet eller den unge får et pusterum fra en travl og hektisk hverdag.  Vi tilrettelægger hverdage med omsorg, genkendelighed, struktur og oplevelser. 

Vi har nogle gode omgivelser, hvor der er plads til leg og personlig udvikling i tæt samarbejde med personalet på stedet. Barnet og den unge får mulighed for at være kreative, være med til madlavning mm. Vi har endvidere stort fokus på, at barnet og den unge får sanseoplevelser, hvor vi har nogle fantastiske udendørsarealer der byder på skov, dyr, køkkenhave, mm.

Aflastning hos Vaeksthuset Løgstør

Individuelt tilpasset aflastning

Når barnet eller den unge starter i aflastning hos os, udarbejdes der i samarbejde med forældre, forvaltningen og Væksthuset en årsplan for, hvornår den enkelte kommer i aflastning.

Den pædagogiske indsats, der tilbydes i aflastningen, bliver individuelt tilpasset. Vi tilbyder et trygt sted for barnet og den unge, hvor støtten tilpasse i forhold til de vanskeligheder, den enkelte har. Indsatsen tager udgangspunkt i KRAP som metodisk tilgang.

Bygningen anvendes i hverdagens dagtimer til beskæftigelse for borgere jf. Servicelovens §104. Benyttelsen af Lendrupvej 29 til delte formål, vil som det er aktuelt, ikke blive med ”sammenstød” mellem de to målgrupper. Der er i den delte benyttelse altid tage hensyn til at aflastning sker udenfor perioder hvor der foregår §104, STU eller lignende uddannelses sammenhæng.