+45 2888 6334 / +45 2297 7090

 +45 2888 6334 / +45 2297 7090
  cs@skhv.dk / Sikker mail: sikkermail@skolegaarden.dk

Skolegården

Beskæftigelse, jobtræning og undervisningstilbud

Skolegården fungerer som Væksthusets interne dagsbeskæftigelses- og undervisningstilbud. Skolegården tilbyder, ud fra samme grundsyn og pædagogik som botilbuddet, forløb, der tilpasses borgerens funktionsniveau, struktur og opbygningen af genkendelige rutiner, beskæftigelse sammen med et personale, der samarbejder og kommunikerer tæt med borgerens botilbud. 

Aktiviteter hos Væksthuset - Om Skolegården

Problemer med at se videoen herover? Klik på ikonet nederst på siden og accepter alle cookies.

Samværs-, aktivitets- og undervisningstilbud

Skolegården startede i 2002, som et undervisningsbaseret socialpædagogisk tilbud, med et udvidet familiesamarbejde og socialpædagogiske aktiviteter.

I dag er viften af tilbud udvidet til at omfatte:

Skolegården Væksthuset Løgstør

Ressourcer og potentialer bringes i spil

Vi anser det som et altafgørende omdrejningspunkt i Skolegårdens udviklingsforløb at få afdækket borgerens behov og ønsker, få deres ressourcer bragt i spil og få muligheden for at benytte kompetencer og potentialer. Borgere hos os har oftest behov for systematisk støtte og vejledning, når de er i beskæftigelse. På den måde kan vi hjælpe med at udfordre og udvikle ud fra den enkeltes funktionsniveau. Vi sætter høje krav til vores pædagogiske og faglige praksis.

Indholdet i Skolegården er opdelt i forskellige linjer, hvilket sikrer alsidighed i mulighederne og en struktureret og genkendelig hverdag, og ligeledes sikrer borgeren aktiv deltagelse både fysisk og mentalt. Vi tilbyder bl.a.beskæftigelse indenfor: 

Hoved-haender-hjerte-model

Alternativ til et forløb på Skolegården kan være en mentorordning aftalt igennem jobcenteret og oftest også i samarbejde med sagsbehandler i socialafdelingen. Borgeren befinder sig oftest i overvejende grad i dagligdagen i gang med en ekstern uddannelse eller et praktikforløb etableret via jobcentret, men har der ud over brug for en personlig støtte og hjælp i dagligdagen og i forbindelse med at løse forskellige praktiske opgaver.

Her finder du os

Lendrupvej 33 • 9670 Løgstør

Tlf. +45 2297 7090 eller +45 4026 9867

sikkermail@skolegaarden.dk