+45 28 88 63 34 eller +45 22 97 70 90 / Blomsteriet direkte: +45 40 26 98 67 cs@skhv.dk

Vi hjælper børn og unge i udsatte positioner

Målgruppen på Væksthusets afdelinger er børn og unge i alderen 12 – 31 år. Børn og unge i udsatte positioner som har en række udfordringer der betyder at de har brug for ekstra hjælp og støtte.

Det er vores mål, at den enkelte borger oplever så høj grad af livskvalitet som muligt. At være en del af fællesskabet – i mange forskellige sammenhænge – er livsbekræftende og indebærer, at man i videst mulig omfang deltager på lige fod med andre.

Børn og unge tilbud

Tilbud til børn og unge i alderen 12 - 18 år.

Voksen tilbud

Tilbud til den voksne i alderen 18 - 31 år.

Tilbud om STU

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Er du sagsbehandler?

På tilbudsportalen finder du en grundig beskrivelse, og en samlet oversigt over alle vores tilbud.