+45 2888 6334 / +45 2297 7090

 +45 2888 6334 / +45 2297 7090
  cs@skhv.dk / Sikker mail: sikkermail@skolegaarden.dk

Brøttruphus

”Vi kan rumme hvert enkelt barn og ung”

Væksthusets afdeling Brøttruphus er et døgnbemandet socialpædagogisk opholdssted godkendt jf. Servicelovens § 66. stk. 1 nr. 6. Brøttruphus er ligeledes godkendt til efterværn. Brøttruphus har adresse på Brøttrupvej nr. 6 i Ranum. 

Brøttruphus som afdeling henvender sig til børn og unge i alderen 6-22 år. Målgruppen beskrives oftest med diagnoser som f.eks. ADHD, Autisme, GUA, GUU mm. 

Brøttruphus er et almindeligt stuehus beliggende ved Ranum, som er en lille by ca. 10 kilometer fra Løgstør. Brøttruphus’ placering gør det muligt at skærme for støjende trafik og andre forstyrrelser, ved at placeringen ikke er midt inde i byen. Brøttruphus er omgivet af en stor have og små marker med bl.a. heste, som gør rammerne omkring Brøttruphus rolige. Omkring Brøttruphus er en stor have, hvor alt udendørs spil og leg er muligt. Der er ligeledes et lille bål sted, som på alle tider af året, danner rammen for udendørs hygge med bål mad og småsnakke med hinanden. 

En tryg og hjemlig base

Brøttruphus rummer plads til 4 beboere i stuehuset, derudover ligger der i forlængelse af stuehuset en udslusningslejlighed, som rummer badeværelse, køkken/spisestue og 1 værelse. 

I stuehuset har hvert barn eller ung sit eget værelse og deler badeværelse med de andre i stuehuset. Dertil er der fælles køkken og fælles opholdsstue. På Brøttruphus er formålet at skabe et hjem, som ikke er institutionspræget, hvorfor Brøttruphus danner rammerne for et hjemligt og hyggeligt miljø, hvor den nære voksen er i centrum.

Brøttruphus Væksthuset Løgstør
Brøttruphus - Væksthuset Løgstør

Et godt og trygt samarbejde

På Brøttruphus er der personale til rådighed i alle timer, der er beboere i huset. Som barn eller ung på Brøttruphus får man tildelt en primær og sekundær kontaktperson, som hjælper med udarbejdelse af struktur, at finde fritidsaktiviteter, hjælp til økonomiske forhold, ligesom kontaktpersonerne deltager ved møder med eksterne samarbejdspartnere sammen med barnet eller den unge. 

Kontaktpersonen har hver uge telefonisk kontakt med forældre eller andet primært netværk, hvor der evalueres på ugen der er gået, aftaler mm. Kontaktpersonen hjælper barnet eller den unge med at opretholde kontakt med netværket i form af samvær, aftaler mm.

Omsorgsfulde professionelle

På Brøttruphus tager den pædagogiske tilgang udgangspunkt i KRAP, hvor den enkelte altid mødes med struktur, anerkendende og undersøgende personale. Dagen på Brøttruphus indeholder en struktur for huset, ligesom hver enkelt barn eller ung har sin egen unikke struktur, som er udarbejdet ud fra tilpasning af ressourcer og udfordringer. I strukturen tydeliggøres daglige gøremål, badetider, spisetider mv. Dagligdagen på Brøttruphus er så genkendelig som overhovedet muligt, for at imødekomme og skabe en så forudsigelig hverdag for barnet eller den unge. Barnet eller den unge har mulighed for at få hjælp til alle daglige gøremål, aftaler og alle andre ting, fra det personale der er på vagt, i det omfang der er behov for. Det er hele tiden personalets opgave at udvikle, lave en ydre stilladsering og skabe et trygt miljø for barnet eller den unge, hvor krav og opgaver tilpasses den enkeltes funktionsniveau. 

En del af det at være anbragt på Brøttruphus, omhandler ligeledes fællesskabet med de andre øvrige i huset. Hver anden weekend og i ferier arrangeres der turer ude af huset. Det kan være fisketure, shelterture og kulturelle ture mm. Det er på Brøttruphus en af kerneopgaverne at hver enkelt bliver inddraget og taget med i valg og ideer, som aktør i eget liv. 

På Brøttruphus møder man en fast personalegruppe med forskellig uddannelsesbaggrund, som sammen skaber rum og plads til, at hvert enkelt mødes med en anerkendende og respektfuld tilgang, således barnet eller den unge føler sig set og hørt i alle henseender.