+45 28 88 63 34 eller +45 22 97 70 90 / Blomsteriet direkte: +45 40 26 98 67 cs@skhv.dk

STU – særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

Hos Væksthuset i Løgstør tilbyder vi STU for 18 – 25 årige, samt STU tildelt unge under 18 år.

Uddannelsestilbuddet finder sted som en integreret del af dagtilbuddene på Væksthusets forskellige afdelinger.

Hos Væksthuset møder den unge stabile voksne og får andre kammerater, som er med til at styrke den unges sociale relationer. Vi har fokus på at styrke den unges relationer gennem udfordringer og sociale relationer. Alt sammen tiltag som skal styrke den unges vej ind i voksentilværelsen. 

Hvad er STU?

STU betyder “særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse”. STU er en treårig ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Der er altså tale om et flerårigt forløb, der skal ruste den unge bedst muligt til voksenlivet.

Hvem kan få bevilget STU?

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) henvender sig til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) skal indstille den unge til uddannelsen.

Målgruppen for STU tæller blandt andre:

  • Unge med svære bevægelseshandicap
  • Multihandicappede unge
  • Unge med autisme
  • Unge med ADHD
  • Unge med andre psykiske lidelser
  • Unge med erhvervet hjerneskade

STU er velegnet til unge, der har praktisk potentiale og som ønsker at beskæftige sig med værkstedsforløb og praktik. Den unge kan afprøve sig selv på Væksthusets træværksted m.v. Hvis den unge har lyst til at supplere det praktiske med undervisning, så er der også rig mulighed for det.

STU-forløbet suppleres med flere praktikforløb i eksterne virksomheder, som matcher den unges ønsker og kompetencer.

I samarbejde med den unge vil vi finde den unges ressourcer og på baggrund af disse etablere mulighederne for, at vedkommende kan indgå i et uddannelsesforløb og/eller et arbejdsforhold på baggrund af en uddannelsesplan.

Du kan læse mere om STU hos Undervisningsministeriet via linket her >>

Børn og unge tilbud

Tilbud til børn og unge i alderen 12 - 18 år.

Voksen tilbud

Tilbud til den voksne i alderen 18 - 31 år.

Er du sagsbehandler?

På tilbudsportalen finder du en grundig beskrivelse, og en samlet oversigt over alle vores tilbud.