+45 28 88 63 34 eller +45 22 97 70 90 / Blomsteriet direkte: +45 40 26 98 67 cs@skhv.dk

Aflastning

Aflastningstilbud til børn og unge under 18 år.

Formålet med aflastningen er at skabe et rum, som barnet/den unge i den givne periode føler sig velkommen i, og opfatter stedet som værende ”hjemmet” i den givne tid. Opholdet og aflastningen kan være begrundet i både et behov hos barnet/den unge og et behov hos familien som sådan.

Aflastningstilbuddet er for børn og unge under 18 år, der med hver deres individuelle problematikker har behov for ophold i kortere varighed med gentagne intervaller.

Målgruppen har typisk behov for:

 • En genkendelig og struktureret hverdag med tydelige grænser og konsekvenser
 • Behov for tiltag, der styrker selvbilledet – selvværd og selvtillid
 • Behov for at lære de sociale spilleregler og normer for almindelig omgang med andre mennesker
 • Støtte og læring

Kendetegnende er ligeledes, at målgruppen har behov for robuste, rummelige og tydelige voksne, der både fortæller, at de vil dem noget, men også hvad de vil.

Hverdagen i praksis

Dagligdagen på stedet vil være båret af genkendelige hverdage med struktur og nærvær af kendte voksne.

Dagen indholder daglige gøremål som fx:

 • Oprydning efter brug i fællesrum
 • Tøjvask
 • Madlavning
 • Indkøb
 • Reparationer af fx cykler
 • Hjælpe med praktiske gøremål
 • Oprydning i værksted efter brug

Dagen indeholder ligeledes muligheden for deltagelse i forskellige aktiviteter og oplevelser sammen med “huset”.

Mulighederne er mangeartede, og aktivitet og bevægelse har høj prioritering. Hverdagen vil for hver enkelt betyde personlig hygiejne, at man spiser sammen med de andre og spiser varieret kost, at man har noget at tage sig til i fritiden uden for som i huset, at man rydder op efter sig selv fx ,når man har spist, man hjælper til i huset, man passer sin sengetid og overholder stedets krav til fx ”ro i huset”. Aktiviteterne kan foregå ved “ud af huset”, men også at hygge foran fjernsynet eller spil vil blive vægtet.

Det vil også være muligt for barnet/den unge at følge sit normale fritidsmønster, fx deltagelse i fodboldtræning/kamp.

Børn og unge tilbud

Tilbud til børn og unge i alderen 12 - 18 år.

Voksen tilbud

Tilbud til den voksne i alderen 18 - 31 år.

Tilbud om STU

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Er du sagsbehandler?

På tilbudsportalen finder du en grundig beskrivelse, og en samlet oversigt over alle vores tilbud.