+45 28 88 63 34 eller +45 22 97 70 90 / Blomsteriet direkte: +45 40 26 98 67 cs@skhv.dk

Vestervang

Døgnbemandet bostøtte (§107 og §108).

Beboere på Vestervang er i alderen fra 18 – 65 år, og kan have nedenstående “med i bagagen”:

  • Diagnoser som fx. ADHD, Autisme, GUA, GUU, skizofreni
  • Personlighedsforstyrrelser
  • Lav intelligenskvotient
  • Tilknytnings- og kontaktforstyrrelser
  • Psykiske, sociale, adfærdsmæssige og/eller indlæringsmæssige problemer
  • Problemstillinger relateret til etniske minoritetsfamilier

Mål

Det pædagogiske personale, stedets rammer og strukturer er de rammefaktorer, skal fungere som støtte og hjælp til den enkelte for at blive klar til at komme videre i livet.

At klare sig selv og blive selvforvaltende er en lang og krævende proces for stedets unge voksne. Målene er på sigt at kunne bo for sig selv i egen bolig evt. med støtte udefra, at have dagbeskæftigelse i en eller anden relevant form på baggrund af evt. uddannelse og skolegang, fritidsbeskæftigelse både i ude og hjemme, således at også det sociale samvær med andre tilgodeses.

Det er stedets grundtanke, at den unge selv skal være aktiv deltager i denne udviklingsproces. Som i det virkelige og omgivende samfund vil der være grundregler på stedet, som hvert enkelt beboer ved sit tilsagn om at ville bo her, har tilkendegivet at ville leve under og efter. Der ud over er dialog og medbestemmelse specielt for eget liv i højsædet, ligesom medbestemmelse i situationer, der også rækker ud og berører andre, vil være naturlige i den enkelte og fællesskabets udvikling.

Det vil have stor betydning for den enkelte unge at kunne bibeholde og fastholde det netværk hver enkelt har i forvejen. Samarbejde med familie vil derfor også have høj prioritet.

Der arbejdes ud fra besøg hos familien eller andre i netværket efter en fastlagt struktur, invitationer til besøg hos den unge og minimum fællesarrangementer 2 gange årligt på stedet. Dialog, fx gennem ugentlige telefonsamtaler mellem den unge og familien, ved planlagte møder, hvor familien efter aftale med den unge voksne er inviteret med, vil også have fokus og høj prioritering.

I samarbejde med anbringende myndighed udarbejdes, der en handleplan for den unge. Der udarbejdes skriftlige planer, hvor også den unge har været aktiv deltager i fx samtalerne omkring målsætninger og fremtidige arbejdspunkter.

Målgruppen

Har brug for pædagogiske støtte og hjælp af voksne i en given periode, der ofte strækker sig over længere tid. Stedets beboere har således ofte behov for at finde ro og stabilitet, behov for afklaring i forhold til uddannelse og arbejde, behov for intensiv voksenkontakt, og grundet personlige og sociale problematikker ikke af sig selv kan klare eget liv, og den unge har således behov for i et trygt, roligt og aktivt miljø at kunne udvikle sig personligt, socialt og fagligt.

Den unge er indstillet på:

  • At deltage aktivt indenfor stedets struktur og rammer og planlagte aktiviteter
  • Ikke at indtage alkohol, når man befinder sig i stedets regi
  • Ikke indtage eller have anden form for omgang med euforiserende stoffer, når man bor på stedet
  • At man ikke kan smides ud

Man må gerne have en fast kæreste, der kommer på besøg i et aftalt omfang, men inden forholdet får karakter af og ønske om at bo sammen, skal vi sammen finde et nyt og godt sted at “bygge rede”. Det vil derfor være meget naturligt, om den unge inden sit fyldte 65. år er fraflyttet Vestervang. Man kan, når man flytter fra Vestervang, flytte i forskellige retninger. Nogle flytter i egen bolig med fortsat støtte i retning af at kunne klare sig selv, og andre flytter i anden bolig med støtte efter § 108 i serviceloven fordi de har brug for stadig støtte. 

Vestervang er beliggende på Bøgevej 11, 9670 Løgstør.

Børn og unge tilbud

Tilbud til børn og unge i alderen 12 - 18 år.

Voksen tilbud

Tilbud til den voksne i alderen 18 - 31 år.

Tilbud om STU

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Er du sagsbehandler?

På tilbudsportalen finder du en grundig beskrivelse, og en samlet oversigt over alle vores tilbud.