+45 28 88 63 34 eller +45 22 97 70 90 / Blomsteriet direkte: +45 40 26 98 67 cs@skhv.dk

Bostøtte og hjemmevejledning i eget hjem

Hos Væksthuset i Løgstør tilbyder vi bostøtte og hjemmevejledning i eget hjem i henhold til §85.

Socialpsykiatrien tilbyder bl.a. optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. Du skal visiteres for at kunne modtage bostøtte. Bostøtte ydes efter servicelovens § 85.

For at blive visiteret til beskæftigelses-, aktivitetstilbud og udviklingscenteret skal du kontakte myndighedsafdelingen.

Du kan læse mere – og finde kontaktinformationer – på Veshimmerlands Kommunes hjemmeside via linket her >>

Socialpædagogisk bistand – bostøtte

Her finder du yderligere hjælp

DUKH er en selvejende institution under Børne- og Socialministeriet, som skal medvirke til at styrke retssikkerheden for mennesker med et handicap. Servicelovens § 85 om socialpædagogisk bistand er et af de områder som DUKH har en masse god og brugbar viden om. Du kan læse mere via linket her >>

Du er naturligvis også velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål.

Børn og unge tilbud

Tilbud til børn og unge i alderen 12 – 18 år.

Voksen tilbud

Tilbud til den voksne i alderen 18 – 31 år.

Tilbud om STU

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Er du sagsbehandler?

På tilbudsportalen finder du en grundig beskrivelse, og en samlet oversigt over alle vores tilbud.